معنی کلمه سرویس جهیزیه عروس به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس عروس و لباس نامزدی به انگلیسی in نوامبر 4, 2019

معنی کلمه سرویس جهیزیه عروس به انگلیسی می شود Bridal dowry service

Leave a Reply