معنی کلمه لباس بلند نامزدی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس عروس و لباس نامزدی به انگلیسی in اکتبر 13, 2019

معنی کلمه لباس بلند نامزدی به انگلیسی می شود Long engagement dress

Leave a Reply