معنی کلمه هدیه برای عروس به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس عروس و لباس نامزدی به انگلیسی in نوامبر 4, 2019

معنی کلمه هدیه برای عروس به انگلیسی می شود Gift for the bride

Leave a Reply