معنی کلمه گیفت عروسی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس عروس و لباس نامزدی به انگلیسی in نوامبر 4, 2019

معنی کلمه گیفت عروسی به انگلیسی می شود Wedding gift

Leave a Reply